Projekt UE

Projekt UE


CELE PROJEKTU: 
Celem główny projektu jest podniesienie pozycji konkurencyjnej ECHOGRAM s.c. poprzez znaczącą poprawę jakości usług hydrograficznych i ekspansji usług firmy Echogram s.c. na rynek offshore.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych, do których należą:
1. Wdrożenie profesjonalnej platformy do montażu systemów hydrograficznych
2. Znacząca poprawa jakości usług, która spełni wszystkie wymagania stawiane przy prowadzeniu pomiarów hydrograficznych przez klientów, w tym:
a) Poprawa jakości warunków w jakich prowadzone są pomiary i podniesienie poziomu dokładności mierzonych danych.
b) Zwiększenie elastyczności obsługi zleceń niezależnie od warunków meteorologicznych
c) Poprawa terminowości zleceń
d) Rozszerzenie obszaru działania o obszar offshore
4. Ekspansja na nowe rynku zbytu – krajowy oraz zagraniczny
5. Podniesienia potencjału konkurencyjnego w skali krajowej oraz międzynarodowej

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU: 
1. Przełamanie istniejących barier rozwojowych ECHOGRAM s.c. poprzez zakup nowoczesnej dwukadłubowej jednostki hydrograficznej jako bazy do poprawy jakości wyników pomiarów morskich, co umożliwi Spółce:
a) zaspokojenie potrzeb i oczekiwania klientów, szerzej opisane w biznes planie
b) przygotować się na zmiany wynikające z sytuacji panującej w branży usług hydrograficznych
c) spełnić wymogi dotyczące pomiarów hydrograficznych wynikające z zaostrzonych przepisów
d) wdrożenie profesjonalnej platformy do montażu systemów hydrograficznych
e) Znaczącą poprawę jakości usług, która spełni wszystkie wymagania stawiane przy prowadzeniu pomiarów hydrograficznych przez klientów, w tym:
• Poprawę jakości warunków w jakich prowadzone są pomiary i podniesienie poziomu dokładności mierzonych danych.
• Zwiększenie elastyczności obsługi zleceń niezależnie od warunków meteorologicznych
• Poprawa terminowości zleceń
• Rozszerzenie obszaru działania o obszar offshore
f) Ekspansji usług Spółki na rynek off-shore – Polski oraz rynki zagraniczne tj. Litwy oraz Łotwę, co będzie stanowiło inicjację eksportu usług Spółki.
2. Ukierunkowanie działalności Spółki na obszar ISP – Technologie offshore i portowo-logistyczne poprzez prowadzenie pomiarów batymetrycznych w strefie offshore
3. Podniesienie potencjału konkurencyjnego Spółki w skali krajowej oraz międzynarodowej – możliwość wykonywania pomiarów batymetrycznych w strefie offshore umożliwi skuteczne konkurowanie o klientów i zlecenia zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, które dotychczas były dla ECHOGRAM s.c. niedostępne.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 
a) CAŁKOWITA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 420 000,00 PLN
b) CAŁKOWITA WARTOŚĆ KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH: 96 600,00 PLN
c) CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 516 600,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
a) POZIOM DOFINANSOWANIA: 44,9%
b) WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 188 580,00 PLN