Wykonywanie trałowania sonarowego i atestów czystości dna

Wykonywanie trałowania sonarowego i atestów czystości dna