Wprowadzenie

Wprowadzenie

Firma Echogram oferuje następujące usługi:

Wykonywanie pomiarów hydrograficznych obejmujących:un3

  • pomiary batymetryczne – zebranie i opracowanie danych za pomocą echosondy wielowiązkowej lub jednowiązkowej;
  • poszukiwanie przeszkód podwodnych (sprawdzenie czystości dna) za pomocą sonarów wysokiej częstotliwości;
  • tworzenie numerycznych modeli dna 3D;

Pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami hydrograficznymi (IHO SP44) oraz instrukcjami geodezyjnymi.

Wykonywanie pomiarów geodezyjnych w rejonach prac hydrograficznych:

  • pomiary sytuacyjno wysokościowe;
  • pomiary niwelacyjne.

Firma nasza działa nieprzerwanie od 1997 roku.