Projekty

Budowa platformy do pomiarów hydrograficznych
Wielowymiarowy proces kontroli budowli hydrotechnicznej integrujący dane uzyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych

Wielowymiarowy proces kontroli budowli hydrotechnicznej integrujący dane uzyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych

Projekt  jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  2014-2021 – Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” – schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

„Wspólnie działamy na rzecz zielonej i konkurencyjnej Europy”

Celem projektu jest rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności ECHOGRAM s.c. w skali kraju poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek usługi wielowymiarowego procesu kontroli budowli hydrotechnicznej integrującej dane pozyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych.

Cel zostanie projektu zostanie osiągnięty poprzez:

 1. Opracowanie usługi wielowymiarowego procesu kontroli budowli hydrotechnicznej integrującej dane pozyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych – z wykorzystaniem specjalistycznego doradztwa podmiotu zewnętrznego.
 2. Wprowadzenie na rynek w/w usługi. W celu jej wdrożenia konieczne jest utworzenie stanowiska zarządzania budowlą hydrotechniczną w oparciu o którą będzie świadczona.

Stanowisko zarządzania budowlą hydrotechniczną będzie zbudowane z:

 1. a) Zintegrowanego systemu do pomiarów hydrograficznych (1 sztuka)
 2. b) Skanera laserowego 3D LIDAR (1 sztuka)
 3. c) Drona – bezzałogowy statek powietrzny (1 sztuka)
 4. d) Oprogramowania do opracowania danych z UAV (1 licencja)
 5. e) Oprogramowania do obróbki danych hydrograficznych i geodezyjnych(1 licencja)
 6. f) Oprogramowania do integracji i prezentacji danych hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych (1 licencja).

Innowacyjność usługi będzie wynikała z jej cech funkcjonalnych i zintegrowanego charakteru, które zapewnią precyzyjną i wielowymiarową kontrolę budowli hydrotechnicznych – co umożliwi optymalizację procesów zarządzania budowlami hydrotechnicznymi i poprawę ich bezpieczeństwa. Projekt przyczyni się do realizacji celu i zakresu schematu Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz schematu Grantów dla przedsiębiorczych kobiet. Wynika to z faktu, iż ECHOGRAM s.c. jest przedsiębiorcą, w którym kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania Spółki, a Spółka prowadzi swoją działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich oraz ich otoczenia, a projekt będzie dotyczył tego obszaru.

ZDJĘCIA:

POSTĘP WDRAŻANIA I OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI PROJEKTU:

ZADANIE 1 OPRACOWANIE

ECHOGRAM s.c. zakończył realizację i rozliczył Umowę nr 2/FN/2021 z dnia 10 marca 2022 z wykonawcą specjalistycznej usługi doradczej – Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, w zakresie wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych UAV, opracowania procedury nalotu w celu pozyskania danych fotogrametrycznych oraz optymalizacji procedury połączenia danych z systemuMBES i LIDAR z danymi z drona latającego.

ZADANIE 2 WPROWADZENIE NA RYNEK

ECHOGRAM s.c. zakończył realizację i rozliczył Umowę nr 1/FN/2022 z dnia 22.02.2022, której przedmiotem jest dostawa zintegrowanego systemu do pomiarów hydrograficznych składającego się z MBES – echosondy wielowiązkowej, INS/GNSS – inercyjnego systemu nawigacyjnego i SVS – miernika prędkości dźwięku w wodzie. ECHOGRAM s.c.  zakupił pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w ramach zadania nr 2, w tym:

 1. Skaner laserowy 3D LIDAR
 2. Dron – bezzałogowy statek powietrzny (UAV – Unmanned Aerial Vehicle)
 3. Oprogramowanie do opracowania danych z UAV
 4. Oprogramowanie do obróbki danych hydrograficznych i geodezyjnych
 5. Oprogramowanie do integracji i prezentacji danych hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych

W ramach projektu ECHOGRAM s.c. opracował i wprowadził na rynek usługę wielowymiarowego procesu kontroli budowli hydrotechnicznej integrującej dane pozyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych.

Usługa umożliwia jednoczesną akwizycję danych z dwóch różnych środowisk (hydrografia i geodezja). Dodanie do pomiaru batymetrycznego nowych funkcji tj. skanowania geodezyjnego i danych fotogrametrycznych oraz ich integracja w jednym oprogramowaniu ułatwiły i ujednoliciły proces generowania raportu z wykonanych prac i usprawniły komunikację z klientami. Cechy funkcjonalne usługi zapewniają precyzyjną i wielowymiarową kontrolę budowli hydrotechnicznych co umożliwia optymalizację procesów zarządzania budowlami hydrotechnicznymi i poprawę ich bezpieczeństwa (wczesne wykrycie ich uszkodzeń mogące zapobiegać zanieczyszczeniu wód), poprawę bezpieczeństwa żeglugi, rozwój portów w koncepcji SmartPort.

W wyniku realizacji projektu ECHOGRAM s.c. osiągnął cel projektu jakim jest rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności ECHOGRAM s.c. w skali kraju poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek usługi wielowymiarowego procesu kontroli budowli hydrotechnicznej integrującej dane pozyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych.

LINKI:

KONTAKT

ECHOGRAM S.C.
Adam Kowalczyk, Halina Lang

ul. Budowlanych 4c
84-200 Wejherowo
NIP: 5861827904

tel. +48 609 651 339

fax. 58 677 37 78

e-mail: biuro@echogram.com.pl

LinkedIn: /company/echogram

Napisz do nas

  Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016, administratorem Państwa danych osobowych jest Echogram S.C. Adam Kowalczyk, Halina Lang.